gayout6

Bluegrass Black Pride je nezisková organizace věnovaná oslavě a obhajobě černé LGBTQ+ komunity v regionu Bluegrass v Kentucky. 

Bluegrass Black Pride, založená v roce 2015, si klade za cíl posílit, pozvednout a vytvořit pocit sounáležitosti pro černou LGBTQ+ komunitu v regionu. Pracují na dosažení těchto cílů prostřednictvím různých programů a akcí, které lze obecně rozdělit do čtyř oblastí:

  1. Advocacy: Bluegrass Black Pride úzce spolupracuje s dalšími komunitními organizacemi, místními vládami a podniky, aby obhajoval politiky a postupy, které podporují začlenění, rovnost a sociální spravedlnost pro černou LGBTQ+ komunitu. To zahrnuje boj proti diskriminaci, podporu zdrojů duševního zdraví a prosazování právní ochrany.

  2. Vzdělávání: Organizace se zavázala zvyšovat povědomí o jedinečných zkušenostech, výzvách a přínosech černošských LGBTQ+ jednotlivců. Prostřednictvím workshopů, seminářů a panelových diskuzí vzdělávají jak LGBTQ+ komunitu, tak širokou veřejnost o intersekcionalitě, historii a kultuře.

  3. Budování komunity: Bluegrass Black Pride organizuje a podporuje společenské akce, kulturní setkání a příležitosti k vytváření sítí určených k podpoře spojení mezi černošskými LGBTQ+ jednotlivci a spojenci. Tyto akce mohou zahrnovat oslavy hrdosti, filmové projekce, umělecké výstavy a veletrhy zdraví.

  4. Podpůrné služby: Organizace uznává jedinečné potřeby černé komunity LGBTQ+ a poskytuje zdroje a doporučení pro služby, které se starají o duševní zdraví, fyzické zdraví, právní pomoc a bydlení. Spolupracují také s dalšími komunitními organizacemi, aby zajistili, že tyto služby budou přístupné a kulturně citlivé.

I když se organizace primárně zaměřuje na region Bluegrass, jejich práce měla širší dopad a inspirovala k podobným iniciativám v jiných částech Kentucky i mimo ni. Bluegrass Black Pride hraje zásadní roli při podpoře inkluzivnější a rozmanitější společnosti tím, že řeší intersekcionální problémy, kterým čelí černí LGBTQ+ jednotlivci.

Oficiální webové stránky

Pobyt aktualizován s událostmi v Lexingtonu| Gayout Hodnocení - od 0 hodnocení.
Tato ip adresa je omezená.
Booking.com